Educational events

Date and place

  • organizer:Turistické infocentrum Františkovy Lázně
  • date:27. June - 27. July
  • time:16:00 - 18:00
  • place:Turistické infocentrum Františkovy Lázně, Máchova 8, Františkovy Lázně
  • admission:zdarma

Other dates

  • 27.06.
  • 07.09.

Map