Educational events

Date and place

  • organizer:Městské kulturní středisko
  • date:23. April
  • time:14:30 - 15:30
  • place:Městské muzeum Františkovy Lázně, Dlouhá 194/4, Františkovy Lázně
  • admission:50 Kč

Other dates

  • 23.04.
  • 07.05.
  • 21.05.
  • 04.06.
  • 18.06.

Map