Educational events

Date and place

  • organizer:Městské kulturní středisko
  • place:Městské muzeum Františkovy Lázně, Dlouhá 194/4, Františkovy Lázně
  • admission:50 Kč

Map