Theatre

Date and place

  • organizer:Městské kulturní středisko
  • date:22. June
  • time:19:30 - 21:00
  • place:Divadlo Boženy Němcové, Ruská 102, Františkovy Lázně
  • admission:430, 490, 520, 550 Kč

Map