Educational events

Date and place

  • organizer:Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně
  • date:12. June
  • time:15:30
  • place:Chrám sv. Olgy, Kollárova 8, Františkovy Lázně
  • admission:dobrovolné na údržbu chrámu, doporučený příspěvek 40 Kč

Other dates

  • 12.06.
  • 03.07.
  • 07.08.

Photo

Map