Educational events

Date and place

  • organizer:Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně
  • date: 3. June
  • time:15:30
  • place:Chrám sv. Olgy, Kollárova 8, Františkovy Lázně
  • admission:70 Kč, děti zdarma

Other dates

  • 03.06.
  • 15.07.
  • 05.08.
  • 26.08.

Photo

Map