cinema

Date and place

  • organizer:Městská knihovna Františkovy Lázně
  • date: 1. September
  • time:20:30 - 22:20
  • place:Městská knihovna , Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně
  • admission:100 Kč

Map