cinema

Date and place

  • organizer:Městská knihovna Františkovy Lázně
  • date:19. November
  • time:18:00
  • place:Městská knihovna Františkovy Lázně, Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně
  • admission:70 Kč

Map