cinema

Date and place

  • organizer:Městská knihovna Františkovy Lázně
  • date:19. April
  • time:18:00 - 19:30
  • place:Městská knihovna , Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně
  • admission:70 Kč

Map