Educational events

Date and place

  • organizer:Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně
  • date: 4. March
  • time:15:30
  • place:Chrám sv. Olgy, Kollárova 8, Františkovy Lázně
  • admission:70 Kč, děti zdarma

Other dates

  • 04.03.
  • 01.04.

Photo

Map