Educational events

Date and place

  • organizer:Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně
  • date:24. April
  • time:15:30
  • place:Chrám sv. Olgy, Kollárova 8, Františkovy Lázně
  • admission:dobrovolné na údržbu chrámu, doporučený příspěvek 40 Kč

Map