cinema

Date and place

  • organizer:Městská knihovna Františkovy Lázně
  • date: 9. August
  • time:21:00
  • place:Městská knihovna, Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně
  • admission:100 Kč

Map