TOP 20

Vybrali jsme pro vás TOP 20 míst ve městě a přilehlém okolí. Stačí si vybrat a navštívit nádherná místa města Františkovy Lázně.

Současnost

Vyberte si z našich
krásných a zajímavých míst
a neváhejte je navštívit...

Historie a slavní návštěvníci

Františkovy Lázně vznikaly od konce 18. století v bezprostřední blízkosti Františkova pramene, do té doby známého jako Chebská kyselka. O založení lázní se zasloužil chebský lékař Dr. Bernard Vincenz Adler společně s hejtmanem loketského kraje hrabětem Filipem Františkem Kolowratem-Krakowským, kterým se podařilo získat podporu císaře. Za datum založení Františkových Lázní je považován 27. duben 1793. V tento den císař František I. schválil výstavbu „lázeňské kolonie“ města Chebu dle koncepce stavebního ředitele kamerálních statků Abbé Thobiase Grubera a zároveň svolil, aby lázně i zdejší nejvýznačnější pramen nesly jeho jméno.