ÚvodZajímavá místaKomorní hůrka

Komorní hůrka přírodní zajímavosti, top 20

Adresa

Komorní Dvůr
Cheb
350 02


Fotografie

Popis

Komorní hůrka je kopec, který není na první pohled významný ani svou výškou ani svým tvarem. Když pojedete autem od Chebu směrem k Pomezí, možná si ho ani nevšimnete, natož aby vás napadlo, že ten lesnatý pahorek je vlastně sopka a byly doby, kdy její jméno znali geologové z celého světa.

Tato národní přírodní památka je součástí Geoparku Egeria, části Česko-bavorského geoparku. Jedná se o jednu z nejmladších čtvrtohorních sopek na území České republiky – zalesněný kopec (sypaný kužel) tvořený vulkanickým materiálem. V jeho odlesněné východní části je opuštěný jámový lom, štola a skalní výchozy.

Na přelomu 18. a 19. století ještě geologové zcela nevěděli, jak vlastně horniny vznikají. Byli proto rozděleni ve dva tábory - neptunisty a plutonisty. Zatímco Neptunisté soudili, že horniny vznikají usazováním ve vodním prostředí, a že tedy i Komorní hůrka má svůj původ v uhelných slojích, které později vyhořely, Plutonisté naopak zastávali názor, že je sopečného původu. Komorní hůrku v té době navštívili a studovali přední světoví odborníci. O její průzkum se zasloužil dokonce také německý básník Johann Wolfgang Goethe. Komorní hůrku několikrát navštívil, účastnil se sporu o jejím původu a navrhl prorazit štolu, a získat tak odpověď na otázku vzniku hornin sopečnou činností. Ve svahu nad štolou vystupuje čedičová skalka, na níž je neznámým umělcem vytesán reliéf hlavy J. W. Goetha s nápisem „Goethe dem Erforscher des Kammerbühls – 1808, 1820, 1822 - (Goethovi, badateli, který studoval Komorní hůrku), připomínající, že v těchto letech básník Komorní hůrku navštívil.

Tam, kde nebylo možno zjistit vše pozorováním z povrchu, zbývalo jediné - podívat se pod sopku. Proto v letech 1834 – 1837 nechal Kašpar hr. Šternberk do úbočí Komorní hůrky razit štolu. Při kopání průzkumné štoly byl nalezen sopouch vyplněný čedičem a pravost sopky tak byla jednoznačně potvrzena. Ústí štoly je opatřeno žulovým portálem s nápisem „Den Naturfreunden gewidmet v. G. K. Sternberg, MDCCCXXXVII“ (přátelům přírody věnováno hrabětem G. K. Sternbergem, 1837). Památník připomíná, že toto důlní dílo bylo raženo pouze pro vědecké účely.

Výlet na Komorní hůrku

V tuto chvíli se turisté, kteří zavítají na Komorní hůrku, dovnitř štoly nedostanou. V srpnu 2021 však do ní mohli nahlédnout první návštěvníci při příležitosti pomyslných Goethových 272. narozenin. V budoucnu by potom někdejší sopka měla být otevřena veřejnosti.

Prozatím se na Komorní hůrku můžete vydat po naučné stezce, která je dlouhá přibližně 600 metrů a  lze se po ní vydat z obou směrů. První možnost je na konci obce u silnice vedoucí na Klest  anebo v opačném směru na konci obce od silnice vedoucí směrem na Slatinu.  

K lepšímu pochopení informací uvedených na naučných tabulích však doporučujeme využít první možnosti. V tomto směru stezka nejprve stoupá lesem až téměř na vrchol Komorní hůrky a pak se svažuje k východu směrem k těžební jámě. Tu obchází po obvodu a dále pokračuje k východu až na silnici. Stezka je nezpěvněná a není vhodná pro kočárky nebo kola. Možnosti parkování v místě jsou omezené. 

Na Komorní hůrku se lze vydat i na kole. Z Františkových Lázní, od turistického infocentra sem vede lehká cyklotrasa o délce 2,9 km, kterou zvládnou i děti. O občerstvení po cestě se postará restaurace hotelu Komorní hůrka, která své pokrmy chystá z místních a sezonních surovin, dochucuje dokonce bylinkami z vlastní zahrádky.

Mapa


Video