Lázeňská zařízení a komplexní péče ve Františkových Lázních

Kombinace jedinečných přírodních léčivých
zdrojů v kombinaci s moderními terapeutickými
metodami = kombinace, která pomáhá 
navracet zdraví 

Lázeňská zařízení

Františkovy Lázně jsou místem, které bylo stvořeno jako typické lázeňské místo. Byly založeny na konci 18. století na barokním principu osové symetrie a přestavěny od druhého desetiletí 19. století do formy ideálního lázeňského města s pravidelnou šachovnicovou uliční sítí, rozloženého kolem pramenů. Jde o jedno z nejlépe zachovaných slavných lázeňských měst.

Františkovy Lázně se svým pravoúhlým čtvercovým uspořádáním a sjednoceným architektonickým vzhledem představují modelové lázeňské město protkané a obklopené charakteristickým trojitým pásem parků vnitřní a vnější lázeňské krajiny, ve kterých se nacházejí stavebně zajímavé pavilony nad prameny. Zdejší rozsáhlé, vzájemně propojené parky a zahrady leží v relativně plochém terénu.

Kvalitní lázeňská péče

Zdejší lázeňská zařízení poskytují jedinečné služby založené na použití unikátních léčivých zdrojů v kombinaci s moderními terapeutickými metodami. To vše vede již dlouhá léta k úspěchům v léčbě všech indikací. Kvalitu poskytovaných služeb dokládá to, že tato lázeňská zařízení jsou registrována jako zařízení poskytující lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Tato zařízení musí splnit mnoho kvalitativních standardů, vč. požadavků na zabezpečení kvalitního zdravotního personálu. 
Garantem kvality v Karlovarském kraji je i certifikace MEDISPA. Poskytovatelé lázeňské péče s garancí kvality Medispa zaručí lázeňským hostům nejlepší lázeňskou léčebnou péči v Karlovarském regionu, která bude splňovat přísná kritéria jak na kvalitu použitých přírodních zdrojů, tak i na odbornou kvalitu lékařů a dalšího lázeňského personálu.

Pobyty na pojišťovnu nebo jako samoplátci 

Pokud máte zdravotní potíže, můžete lázeňskou léčbu čerpat na náklady zdravotních pojišťoven. Dle indikace a závažnosti onemocnění se jedná buď o komplexní lázeňskou léčbu, kdy jsou hrazeny jak náklady na ubytování a stravování (v určitém standardu) a léčení, nebo příspěvková, kdy pojišťovna hradí léčení a ubytování a stravování si hradí pacient sám.  Pokud chcete investovat do zdraví, jsou k dispozici samoplátecké pobyty. Pokud potřebujete poradit, jak do lázní, rádi vám poradíme.