Přírodní léčivé zdroje lázeňské léčby

Léčivá síla v té nejčistší podobě
pocházející z přírody
navrací zdraví a energii

Zpátky do historie aneb jak to vše začalo

Už ve středověku objevili lidé v dnešních Františkových Lázních a jejich nejbližším okolí minerální prameny, slatinu a později i vývěr přírodního oxidu uhličitého, které začali používat pro své zdraví. Avšak až mnohem později byly tyto přírodní léčivé zdroje prozkoumávány odborně.

Teprve v polovině 19. století vznikla nová vědecká disciplína – balneologie, neboli věda o lázeňství. Za jejího zakladatele je považován německý lékař Emil Osann, který se proslavil právě svým výzkumem františkolázeňských léčivých vod. Kromě Osanna či známého zakladatele lázní Bernarda Vincenze Adlera se výzkumem zdejších přírodních léčivých zdrojů nejen v průběhu 19. století zabývalo mnoho předních odborníků své doby.

Přírodní léčivé zdroje

Při lázeňské léčbě jsou ve Františkových Lázních využívány přírodní léčivé zdroje jak k pitné kúře, tak k balneaci a procedurám, případně je používána kombinace těchto léčebných postupů.
Unikátnost Františkových Lázních spočívá i v tom, že mají tři vlastní přírodní léčivé zdroje - prameny, slatinu a vývěry plynu. A jako bonus k tomu náleží čisté ovzduší. 

Prameny

Co pramen, to jiné vlastnosti. Nejvhodnější použití pro lázeňskou léčbu se proto určuje podle jejich pravidelných chemických rozborů. Některé minerální vody jsou totiž vhodné pro balneaci, jiné pro pitnou kúru. Některé prameny se potom používají k obojímu – jak k léčebným balneačním procedurám, tak k pitné léčbě.

Tím nejznámějším pramenem je Františkův pramen, který patří mezi nejstarší zachycené prameny. Vyvěrá v centru města, jako takový základ všeho, kolem něj se totiž začaly stavět první františkolázeňské domy.

Další prameny ve Františkových Lázních vyvěrají na různých místech. Ty, které jsou vhodné pro pitnou kúru, mají volně přístupné venkovní výtoky. Průměrná teplota pramenů se celoročně pohybuje v rozmezí 9 – 11°C.  Na léčebné koupele to není úplně ideální teplota, proto se minerální voda pro balneaci, přivedená z pramenů, přihřívá na požadovanou teplotu. Specifické je, že voda ve vaně, napuštěná z některého františkolázeňského pramene, je lehce zakalená, a když se do ní ponoří ruka, naskáčou na kůži jemné bublinky oxidu uhličitého.

Sirnoželezitá slatina

Není to bahno, ačkoli tak vypadá. Kdepak, taková slatina umí divy! Mátmavě hnědou barvu a rovněž svou specifickou vůni. Nenajdete ji všude, ale právě v okolí Františkových Lázní jsou unikátní ložiska této přírodní léčivé látky, která vznikala po staletí tlením rákosu a různých travin s malou příměsí ostřice a minerálními vodami. Minerální složku přitom tvoří naplavené písčité jíly, hlavně splachy tvořené kaolinem, různě drobnozrnným křemencem a organickým detritem.

Františkolázeňská slatina je klasifikována jako sirnoželezitá, v její sušině je více než 4 % pyritu, což ji činí značně unikátní a dodává jí léčivou sílu. Slatina se těží několikrát za rok a následně se odborně připravuje k léčebným lázeňským účelům. Ve směsi s minerálními prameny se používá v přírodní formě na slatinné koupele, ohřátá se aplikuje při zábalech a obkladech a speciální tzv. panenská slatina se používá pro gynekologické účely. Po procedurách se použitá slatina vrací na speciální úložiště k několikaleté regeneraci.

Přírodní vývěry oxidu uhličitého

Dalším přírodním léčivým zdrojem je také oxid uhličitý, který se ve Františkových Lázních uvolňuje ze zdroje Marie. Kolem tohoto vývěru zřídelního plynu vulkanického původu jsou v centru Františkových Lázní vystaveny uhličité plynové lázně.

Jak to v takových lázních chodí? Plyn, který je těžší než vzduch, přepadá z ochozu studny do místnosti, kde sedí návštěvníci lázní. Naplňuje určený prostor zhruba do výše poloviny lýtek a působí blahodárně na lidský organismus. Léčivá síla oxidu uhličitého se rovněž používá na speciální gynekologické procedury.

Ke stažení

Čtěte také:

Není bahno jako bahno. Léčivá slatina ulevuje a pomáhá

Na první pohled vypadají procedury spojené se slatinou nepříliš lákavě. Tahle tmavá hmota připomínající bahno různé konzistence, podle toho, zda jde o koupel nebo zábal, má však tak blahodárné účinky, že za ní do Františkových Lázní jezdí lidé z celého Česka a dokonce i ze zahraničí. Bolí vás záda, klouby, svaly či šlachy? Nejen s tím vám pomůže přírodní léčivý zdroj – slatina neboli peloid. Na první pohled možná vypadá jako bahno, ale umí toho mnohem víc. Jedná se o směs organických látek, které vznikly v přírodě chemickými pochody. Tyto látky se v rozmělněném stavu ve směsi s vodou na hmotu polotuhé konzistence využívají v balneologii. Nejčastějším využitím jsou koupele, zábaly a obklady.

Celý článek

Voda, plyn a slatina. Poklady Františkových Lázní dokáží léčit

„Ve Františkových Lázních léčíme všemi dostupnými přírodními zdroji. V lázeňských domech, respektive na pracovištích balneo-provozů, je k zábalům a koupelím využívána místní sirnoželezitá slatinaZřídelní plyn, oxid uhličitý, oddělený z minerální léčivé vody pramenů Glauber III a Nový Kostelní, je používán na podkožní plynové injekce. K uhličitým koupelím je užívána minerální voda ze zdrojů Stanislav, Glauber III, Glauber I, Nový Kostelní, Cartellieri a Palliardi, Císařský, Adler, Marian. Tyto uhličité vody – kyselky, jsou užívány k zevní i vnitřní balneoterapii,“ vysvětluje balneotechnička společnosti Františkovy Lázně Romana Omáčková.

Celý článek

Galerie