Fotobanka

Potřebujete fotografie Františkových Lázní? 

Naše fotobanka je plná fotografií v tiskové kvalitě. Jejich stažení je možné po přihlášení. Máte-li zájem o přístup do fotobanky, napiště nám na info@frantiskovy-lazne.info.

Fotografie můžete ZDARMA používat jak v tištěných tak elektronických médiích.

Fotografie poskytuje město Františkovy Lázně a autoři fotografií bezplatně k propagačním účelům města v tuzemsku a v zahraničí.

Pravidla užití


Fotografie z fotobanky si můžete z webových stránek www.frantiskovy-lazne.info/fotobanka/ stáhnout BEZPLATNĚ, a to pouze k propagačním a nekomerčním účelům, pro zveřejnění v cizině i v tuzemsku.

Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v tištěných periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích cestovních kanceláří a v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém katalogu cestovní agentury na webu). V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze vyžívat jednotlivých fotografií pouze za účelem zpravodajským, a to v odůvodněné míře. Dále mohou novináři využít fotografií pro účely propagace České republiky. V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu autora za porušení autorských práv.

Kdekoliv použijete fotografie z webu www.frantiskovy-lazne.info, musíte uvést nejméně jednou v tištěném materiálu a na každé straně v elektronické publikaci (např. webové stránky) následující text a autora fotografie (fotografií): „Použité fotografie pocházejí z webu www.frantiskovy-lazne.info, přičemž při elektronické publikaci (např. webové stránky) musí být www.frantiskovy-lazne.info aktivním odkazem.

UPOZORNĚNÍ
V případě, že máte zájem o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací) je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor díla. K získání kontaktu na autora fotografie, kontaktujte správce fotobanky. Porušení níže uvedených práv pořizovatele fotobanky, tj. Destinační a informační agentury Frantiskovy Lázně, z.ú. a autora fotografie (fotografií), bude mít bezodkladně za následek vymáhání nápravy nežádoucího stavu v řízení před obecnými soudy. Zároveň s výše uvedeným právním opatřením bude požadována náhrada vzniklé škody. Uživatelé zároveň nesmějí jednotlivé fotografie nebo jejich celky užívat systematicky či opakovaně, což je v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze. Fotobanku nelze užívat nadměrně, a to jak jednotlivé fotografie, tak jejich celky k účelům, které za běžného užívání nezasahují do autorských práv pořizovatele fotobanky (např. vytvářet na webových stránkách cestovních kanceláří databázi složenou z fotografií z webu www.frantiskovy-lazne.info). Uživatelé fotobanky nejsou oprávněni využívat ani menší množství stažených fotografií v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze. Užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech publikacích či kalendářích, které slouží ke komerčním účelům.

 

Galerie