ÚvodZajímavá místaPravoslavný chrám sv. Olgy

Pravoslavný chrám sv. Olgy církevní stavby, top 20

Adresa

Kollárova 165
Františkovy Lázně
351 01


Fotografie

Popis

Stejně jako oba mladší pravoslavné chrámy v Karlových Varech a Mariánských Lázních je i františkolázeňský chrám sv. Olgy dílem místního architekta Gustava Wiedermanna, který si touto prací získal uznání daleko za hranicemi Rakousko-Uherska. Za postavení lázeňských chrámů byl vyznamenán ruským řádem sv. Anny a srbským řádem sv. Sávy, který mu osobně udělil srbský král Milan I. při své návštěvě Františkových Lázní. Finanční prostředky na stavbu chrámu sv. Olgy shromáždil v průběhu několika lázeňských sezón výbor pro postavení pravoslavného chrámu od lázeňských hostů, převážně Rusů a jiných slovanských národů, ale i Řeků, Rumunů a Němců.
Stavba citující ruskou sakrální architekturu byla provedena během pouhých 192 pracovních dní a dokončena v květnu 1889.
Ikony v chrámu pocházejí z velké části z 18. století a byly chrámu většinou darovány věřícími z Ruska, Řecka, Bulharska a Srbska. Dřevěný ikonostas byl vyroben v 19. století v Petrohradu. V kupoli chrámu jsou zobrazeni čtyři evangelisté – jedná se o malby na plechu, zhotovené v době výstavby chrámu. Strop a kupole chrámu jsou dále vyzdobeny freskami, které v roce 1975 zhotovili akademičtí malíři z Karlových Varů M. Kraus a J. Samec.

Bohoslužby se konají v neděli, ve středu, v sobotu a v důležité svátky v českém a církevněslovanském jazyce. Ve vybrané dny se konají komentované prohlídky. 

Od května do září je chrám otevřen od 14.00 do 18.00 h.

Bohoslužby v chrámu svaté Olgy se konají:

  • v neděli v 10:00 (svatá liturgie)
  • o velkých svátcích (Svatá liturgie ve všední dny se koná zpravidla od 9:00.)

Mapa