ÚvodVýletyNaučná stezka Komorní hůrka

Naučná stezka Komorní hůrka

Informace o výletu

  • Délka: 1 km
  • Převýšení: 29
  • Obtížnost: Snadná

Zastávky na trase

Popis

Naučná stezka Komorní hůrka je zaměřená na geologii a historii. Zajímavé informace najdete na 3 informačních tabulích. 

Naučná stezka je dlouhá cca 600 metrů a lze ji nastoupit ze dvou směrů. První možnost je na konci obce u silnice vedoucí do Klestu. V opačném směru se lze na stezku vydat na konci obce od silnice vedoucí směrem do Slatiny.

K lepšímu pochopení informací uvedených na naučných cedulích však doporučujeme využít první možnosti. V tomto śměru stezka nejprve stoupá lesem až téměř na vrchol Komorní hůrky a pak se svažuje k východu směrem k těžební jámě. Tuto   obchází po obvodu a dále pokračuje k východu až na silnici. 

Stezka je nezpěvněná a není vhodná pro kočárky nebo kola.   Možnosti parkování v místě jsou omezené.    

Zastávky

  • Historie a výzkum sopky
  • Geologický vývoj
  • Sopečné vyvřeliny