Westend park parky

Adresa

Dlouhá
Františkovy Lázně
351 01


Fotografie

Popis

Po roce 1840 byl za budovou budovy Luisiných lázní vybudován nový krajinářský park. Na severozápadním konci parku byl městský rybník upraven na Labutí jezero s malým
ostrůvkem. V roce 1902 byla postavena široká promenáda („Westend Avenue“)
podél Statinného potoka, který spojuje střed lázní s lesopark Amerika. Ve střední části byl v roce 1904 vybudován tenisový kurt. 

Pomník Saské nadace (1837) v někdejším Loimannově parku (dnes Westend Park) je jedním z mála františkolázeňských památníků zbudovaných ještě v době před založením okrašlovacího spolku. Tzv. Saská nadace vznikla ve Františkových Lázních 7. července 1820 z popudu lázeňských hostů ze Saska, kteří tehdy oslavovali pětileté výročí návratu svého krále Friedricha Augusta z pruského zajetí. Jejím účelem bylo hradit lázeňský pobyt těm Sasům, kteří si cestu do Františkových Lázní vzdor nutnosti nemohli dovolit. Památník byl okrašlovacím spolkem roku 1883 od základu renovován. Po roce 1945 však byla pamětní deska zničena a na její místo umístěn reliéfní portrét Boženy Němcové.

Františkolázeňský okrašlovací spolek byl hned od svého založení roku 1881 podporován nejen místními občany, nýbrž také bohatými mecenáši z řad lázeňských hostů. K nim patřila také paní radová Therese Fleischer ze saského Zwickau, jež spolku roku 1884 věnovala 1 500 marek na údržbu a rozšiřování parků. Na její památku tak byla podle návrhu Gustava Wiedermanna ještě téhož roku vybudována dřevěná Lesní kaple v Loimannově parku, kterou 3. července 1885 vysvětil františkolázeňský farář Karel Černík.

Mapa