Pramen Marian prameny

Adresa

5. května
Františkovy Lázně
351 01

Popis

Pramen Marian (č. 11) je jímán do skleněné nádoby na žulovém podstavci v blízkosti Císařských Lázní.

Určen k balneaci.

 • Zachycen rok 1925 
 • Hloubka 42,7 m
 • Vydatnost 26 l/min
 • Teplota 14 °C
 • Mineralizace 5284 mg/l
 • pH 6,1
 • Volný CO2 1800 mg/l

Kationty

 • Hořčík (Magnesium, Mg2+) 28 mg/l
 • Vápník (Calcium, Ca2+) 92 mg/l
 • Železo (Ferrum, Fe2+) 14
 • Sodík (Natrium, Na+) 1404 mg/l

Anionty

 • Chlorid (Chlor, Cl-) 620 mg/l
 • Síran (SO42-) 1986 mg/l
 • Hydrogenuhličitan (HCO3-) 1009 mg/l

Mapa