ÚvodZajímavá místaPomník Wilhelma Müllera

Pomník Wilhelma Müllera pomníky a památníky


Fotografie


Popis

Německý pozdně romantický básník Wilhelm Müller se narodil v Dessau a zde také zemřel. Proslavily jej zejména Franzem Schubertem zhudebnělé poetické cykly "Krásná mlynářka" a "Zimní cesta". Mnohé jeho básně, jako například "Putování je mlynářova radost" a "U studny před branou" se staly německými lidovými písněmi. Během svého pobytu ve Františkových Lázních  napsal cyklus básní nazvaný "Písně z Františkových Lázní u Chebu".

Pomník vytvořený v roce 1910 Adolfem Mayerlem vznikl z iniciativy studentů Chebska. Na konci druhé světové války byl pomník poničen a zpustl. Jeho obnovu s novou textovou částí sponzorovali manželé Marie-Verena a Bernard Leistnerovi v roce 2013.

úryvek... 
Nový pramen

K prameni přicházím, pak jiný hledám, nenajdu nikde klid, pokoj si nedám.
Ty jsi má nymfa, v tvé číši pramení
zázračný nápoj na moje trápení.... 


Mapa