Nový Drahov

Adresa


Třebeň
351 34

Popis

Informace o výletu

  • vzdálenost z Františkových Lázní: 5,7 km

Jedinečná a kulturně ceněná obec Nový Drahov je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace. Procházka obcí vás zanese o několik století zpět. Samozřejmě jsou tu moderní domy, avšak mezi nimi jsou rozesety venkovské usedlosti v duchu lidové architektury. Ty s číslem popisným 1, 7, 10, 13 a 14 jsou stejně jako boží muka s datací 1860 považovány za kulturní památky.

Zdejší statky se dochovaly v původní podobě a vytváří zde unikátní rezervaci s chebskou hrázděnou architekturou. Chebský dům je rozpoznatelný na první pohled. Jeho průčelí je zdobené dřevem, které vytváří mřížoví. Statky mají uzavřený dvůr, kolem něhož jsou postaveny obytné i zemědělské budovy. Tato architektura má původ ve středověké gotice a souvisí s německou kolonizací 13. století.

Jednou z dochovaných staveb je například Hrnčírna Nový Drahov, kde se nachází hrnčířská dílna pana Wernera. Každoročně jsou zde pořádány swingové koncerty.

Ve stylu poplatném chebským stavbám je také Selský dvůr, restaurace a penzion, kde se můžete ubytovat nebo občerstvit během výletu.

Mapa