ÚvodZajímavá místaJižní zahrady

Jižní zahrady parky

Adresa

Jižní zahrady
Františkovy Lázně
351 01


Fotografie

Popis

Oblast jižně od Františkova pramene představuje jeden z nejstarších a nejprestižnějších parků ve městě. Park se vyvíjel nepřetržitě od konce osmnáctého století do dvacátých let 20. století jako formální parterová zahrada a od 20. let 20. století, kdy byla spojena se Sady Solného a Lučního pramene, byla upravována na přírodní krajinný park. Ve 30. letech se dominantou parku stala Dvorana Glauberových pramenů

Dvorana je lázeňský pavilón postavený roku 1930 podle projektu františkolázeňského stavitele Ernsta Engelhardta na místě nově nalezených pramenů - Kostelní, Glauber III a Glauber IV. Jedná se o klasicizující stavbu na obdélném půdorysu s konkávně prohnutými nárožími. Průčelí dominuje sloupový portikus se štítem. Technicky moderní stavba si zachovává klasicistní prvky. Vnitřní prostor dvorany připomíná chrám a navozuje povznesenou atmosféru.

Není pochyb, že františkolázeňská pramenná božstva sídlí právě zde.

 

Mapa