ÚvodZajímavá místaFarní kostel svatého Jakuba

Farní kostel svatého Jakuba církevní stavby

Adresa

Americká 286
Františkovy Lázně
35101


Popis

Po požáru staršího kostela byl v roce 1740 postaven v Horních Lomanech současný jednolodní barokní kostel sv. Jakuba s věží v průčelí.

V devatenáctém století patřily k hornolomanské farnosti také Františkovy Lázně.

Kostel sv. Jakuba Většího v Horních Lomanech má obdélnou chrámovou loď' a pravoúhlý presbytář. K němu je od jihu připojena sakristie, nad ní je oratoř. Na západní straně kostela stojí věž, přes kterou vede hlavní vchod do kostela. Vnitřní vybavení kostela pochází z konce 18. a počátku 19. století. Některé předměty sem však byly přeneseny z jiných kostelů. Větší oprava kostela, dotovaná převážně  německými krajany, proběhla v roce 1989. Další oprava se pak konala v roce 2004.

Bohoslužby každou nedělí v 11.30 h. po celý rok. 


Mapa