ÚvodVýletyPravěké pohřebiště Žírovice

Pravěké pohřebiště Žírovice

Informace o výletu

  •  Vzdálenost - 4,4 km 

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit západních Čech, kde bylo v roce 1957-58 odkryto několik desítek žárových hrobů lidu popelnicových polí. Nalezené předměty jsou v muzejních sbírkách, po hrobech a mohylách zůstaly jen nenápadné stopy v terénu.

Fotogalerie

Popis

Pohřebiště z doby bronzové se nachází nedaleko obce Žírovice nad Mlýnským rybníkem. První nedochované nálezy pocházejí z roku 1880, později bylo pohřebiště poničeno těžbou písku.

Vlastní výzkum zde začal až v roce 1930, kdy lázeňský host z Prahy našel v prostoru pískovny v hloubce 50 cm první keramickou nádobu. Na poměrně malé ploše byly objeveny zbytky dvou hlavních kruhových mohyl a téměř 50 menších popelnicových hrobů. Zajímá Vás, jak vypadal takový pravěký pohřeb?

Po spálení mrtvého na hranici byl jeho popel s pískem a zbytky kostí nasypán do nádoby, zvané urna nebo popelnice. Ta byla uložena do mělké jámy, obložena kameny a zasypána.

V těsné blízkosti se nachází také sídliště se zbytky dřevěných staveb a zapuštěných ohnišť. Žárové hroby patří k tzv. chebské skupině popelnicových polí z mladší doby bronzové datované do let 1300 - 1000 před naším letopočtem. Na pohřebišti jsou dnes vidět pouze základy mohyl, podrobnější informace najdete na vstupním panelu.