ÚvodVýletyKostel Dobrého pastýře v Doubravě u Aše

Kostel Dobrého pastýře v Doubravě u Aše

Informace o výletu

  • Vzdálenost: 26 km

Areál s pravděpodobně nejstarším evangelickým kostelem v této oblasti. Kostel postavil jako pozdně gotický v letech 1470–1490 rod Zedwitzů. Rod v 16. století přešel na evangelickou víru a v následujícím století kostel přestavěl.

Autor fotografie: Josef Chrástka

Popis

Jedná se pravděpodobně o nejstarší evangelický kostel v této oblasti, který dokládá úzké spojení s evangelickým Saskem. Jde o hodnotnou památku sakrální architektury, která je umístěna na velmi exponovaném místě uprostřed obce

Původně pozdně gotický kostel z let 1470–1490 postaven rodem Zedwitzů, kteří v 16. století přestoupili na evangelickou víru a kostel přestavěli v 80. letech 17. století. Věž upravená v letech 1677–1699, dřevěné empory datovány vročením do roku 1712. Hřbitov, dnes zrušený, byl při kostele zřízen roku 1696. V kostele se nachází tři žulové náhrobky rodu Zedwitzů.