Great Spa Towns of Europe, Slavná lázeňská města Evropy

to není jen kulturní dědictví,
to je celá filozofie…

Great Spa Towns of Europe (Slavná lázeňská města Evropy) je uskupení 11 lázeňských měst ze 7 zemí, které bylo zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v červenci 2021.

Každé z těchto jedenácti měst se rozvíjelo v letech 1700 – 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů, jejichž využívání vedlo k inovativnímu přístupu, který kombinoval unikátní urbanismus, specifickou architektonickou typologii, parkové úpravy a celostní přístup ke zdraví a trávení volného času v malebné lázeňské krajině. Spojení všech těchto faktorů ovlivnilo vývoj intelektuální, umělecké, sociální i politické úrovně celé evropské společnosti. V lázních se v minulosti konala důležitá politická setkání a lázeňské prostředí podněcovalo významné umělce v jejich tvorbě, která je dodnes v lázeňských městech přítomna. Lázeňské procedury, ovlivňující tělo, mysl i ducha tak zajišťují neustálý přínos evropské kultuře, mentalitě, zdraví i zvykům.

více informací 

Mariánské Lázně (Česká republika) 

Mariánské Lázně, založené v období klasicismu počátkem 19. století, patří mezi nejrozsáhlejší lázeňská města v Evropě. Místo se z nehostinného bažinatého údolí změnilo na půvabné město plné parků, s klasicistními a empírovými domy, gloriety, pavilony a kolonádami.

Jádrem lázní je centrální park s kolonádou a klasicistní a secesní stavby. Park se rozpíná k okolním kopcům a podél údolí. V lázeňské architektuře převládají, domy a vily, které pocházejí z 19. a počátku 20. století.

Zachované lázeňské budovy a hotely, kolonády a drobné stavby nad prameny, tvoří charakteristický ráz města. Jeho mezinárodní význam se odráží v církevních stavbách různých vyznání, čímž je podržen charakter místa, předurčující Mariánské Lázně jako jedno z nejvíce kosmopolitních lázeňských měst v Evropě.

více informací

Karlovy Vary (Česká republika)

Karlovy Vary (Karlsbad) jsou největším lázeňským městem v České republice. Vysoká koncentrace přírodních termálních pramenů, hluboké, malebné údolí říčky Teplé, strmá údolí skalnatých výstupků a zalesněné kopce z nich dělá město s velkým přírodním bohatstvím a neotřelými vyhlídkovými příležitostmi.

Malebné místo vznikalo od konce 19. a počátku 20. století ve stylu historismu a secese, a to dle návrhů světově proslulých architektů F. Fellnera a H. Helmera z Vídně. Tito vizionáři si uvědomovali velký význam Karlových Varů pro budoucnost.

Město se vyznačuje noblesními vilovými čtvrtěmi na svazích údolí a ve vzdálených předměstích. V Karlových Varech je množství hotelů, penzionů parků a lesů, které obsahují výjimečné pavilony včetně vyhlídkových věží a letních domů, doplněných rozsáhlou sítí stezek a cest.

Karlovy Vary, kosmopolitní, stylové město s neopakovatelnou atmosférou, byly vždy cílem evropských hlav států a královské rodiny, šlechticů, státníků a politiků, slavných spisovatelů, skladatelů a vědců. Mezinárodní význam města je podtržen existencí svatostánků několika různých náboženství.

Více informací

Bad Ems (Německo)

Termální prameny a malebná příroda jsou důvodem, že si toto místo, objevené již Římany, udrželo vysokou prestiž po celou svou historii. Rozkvět Bad Ems do prosperujícího lázeňského města lze pozorovat na jednotlivých, dobře dochovaných stavbách z konce 17. století, z doby, kdy lázeňský průmysl zažíval rozmach. Nejvýznamnější stavby z tohoto období jsou Kurhaus (lázeňský dům), dva velké penziony Mainzer Haus a Zu den vier Türmen a kaple Maria Königin. Městu dominuje řada budov z 19. století, kdy bylo Bad Ems jedním z nejvýznamnějších lázeňských měst v Německu. Na Römerstraße, rovnoběžné s pravým břehem Lahn, se zachovaly budovy z období vévodství Nassau, včetně významných Kursaalgebäude a Kurmittelhaus.
Současná městská krajina Bad Ems se vyznačuje velkolepými vilami situovanými ve Wilhelmsallee a promenádou po levém břehu řeky. Zachované budovy jako jsou zámek Balmoral, Villa Monrepos a další, zahrnují nejen vlastní lázeňské části, ale i další zařízení, která byla pro lázeňství velmi důležitá. Příkladem je Malbergbahnova lanovka, sloužící pro trávení volného času a rekreaci již od 19. století.
Toto romantické místo, zasazené do meandru řeky Lahn, lákalo po staletí umělce, pravidelně hostilo krále a cary a bylo kulisou slavné Emžské depeše, která zažehla Prusko-francouzskou válku v roce 1870.

Více informací

Bad Kissingen (Německo)

Bad Kissingen se nachází na břehu řeky Fränkische Saale. Po roce 1815 investoval Bavorský stát do lázeňské čtvrti obrovské finance, které nastartovaly hospodářské oživení města. Královským dvorním architektem Friedrichem von Gärtnerem byl postaven Kursaal, navazující na nový litinový pavilon nad prameny Rakoczi a Pandur.
Kvůli pitné kúře vznikly pasáže a sklad pro láhve s minerálkou Kissingen, známou v širokém okolí. Následný rozkvět lázeňství vedl k výstavbě dalších zařízení, počínaje Salinenbadem v roce 1842 a konče Kurhausbadem a Luitpoldbadem.
S nástupem Německé říše v roce 1871 a město bylo napojeno na železnici, což dalo Bad Kissingenu další významný impuls. Různé církevní stavby všech náboženských vyznání, svědčí o mezikulturní výměně. Město se také stalo místem setkávání umělců a spisovatelů. Do provozu byly uvedeny nové a vysoce reprezentativní lázeňské budovy včetně lázeňského divadla, pěšiny Wandelhalle s integrovanou jímací místností a regentským domem. Ten sloužil jako sněmovní sál pro ušlechtilou lázeňskou společnost. Okolo lázeňské části vznikla složitá síť zahrad a parků, se zahradami Kurpark, Altenberg, Luitpoldpark a Rosengarten.
Na počátku 19. století se lázeňské město začalo rozšiřovat a vznikly tak promenády podél řeky a lesní stezky vedoucí k restauracím, pozoruhodným přírodním lokalitám a scénickým vyhlídkám.

Více informací

Baden Baden (Německo)

Baden – Baden, na západním okraji Černého lesa, je bezpochyby jedním z nejdůležitějších lázeňských středisek v Evropě. Lázeňství se v Baden-Badenu datuje od dob starověkého Říma. Od počátku 19. století bylo město systematicky budováno jako moderní lázeňské sídlo.
Nachází se v údolí řeky Oosa a rozkládá se na svazích okolní krajiny. Skládá se z několika částí se specifickými stavbami, které reprezentují jedny z nejvíce proslulých a frekventovaných lázní 19. století, svého času přezdívané také jako „Hlavní letní město Evropy".
Důkazem inovativcních přístupů v balneoologii je historická čtvrť s dvanácti termálními prameny, ruinami římských lázní, vzácným příkladem barokních lázní uvnitř Nového zámku a Friedrichsbadem.
Dochované nové lázeňské čtvrti zahrnují jeden z nejstarších evropských příkladů Kurhausu, postaveným Friedrichem Weinbrennerem. Dále zde najdeme divadlo (1860-62) navržené francouzskými architekty. Částmi, které reprezentují město, jsou i vilové čtvrti s kostely a chrámy pro lidi různých vyznání.
Ve městě je množství slavných historických hotelů, jako je Badischer Hof (1807), který je prvním grand hotelem v Německu, a parků. K výjimečné atmosféře Baden-Badenu přispěli mezinárodně uznávaní skladatelé, včetně Hectora Berlioze, Jacquese Offenbacha, Johannese Brahmse a Clary Schumannové a spisovatelé jako je Ivan Sergejevič Turgeněv či Fjodor Dostojevskij.

Více informací

foto

Baden bei Wien (Rakousko)

Ve městě známém jako Aquae in Baden se léčba rozvíjela od římských dob jako kombinace medicíny a zábavy. V roce 1792 vstoupilo město do zlatého věku za panování císaře Františka II./I. Ten z Baden udělal mezinárodně proslulé lázeňské středisko prvního desetiletí 20. století. O prosperitě této doby svědčí lázeňské zahrady, centrum města s císařským sídlem a radnicí, lázněmi Biedermeier a Sauerhof. Městkou krajinu navrhli architekti jako Louis Montoyer, Charles Moreau a Joseph Kornhäusel.

Arkadská krajina přitahuje návštěvníky dodnes. Ludwig van Beethoven strávil v Badenu mnoho let a složil zde řadu svých děl, včetně Symfonie č. 9, zatímco v paláci Attems (dnešní Café Central) Clemens Lothar Wenzel princ Metternich naplánoval spolu s císařem Franzem Vídeňský kongres.

Císař a jeho bratři založili v lázeňském městě svá letní sídla a až do konce rakousko-uherské monarchie zůstali Habsburkové v Baden rozhodujícím prvkem. Napojením na železnici se následně zkrátil čas cesty z Vídně na méně než hodinu a každé léto sem šlechta, aristokracie, vysoce postavené úřednictvo a armáda jezdili na dovolenou. Od roku 1885 tvořily vily těchto hostů spolu s charakteristickými lázeňskými domy, jako jsou např. sněmovní místnosti, hotely a divadlo, mimořádný urbanistický soubor. Předválečný rozkvět pokračoval až do velké hospodářské krize v roce 1929. Termální lázně, jímací místnosti a rekreační areál Krupka s Beethovenovým chrámem dělají z Baden jeden z učebnicových příkladů nominace The Great Spa Towns of Europe.

Více informací 

Spa (Belgie) 

Slovo „lázně" má dlouhou balneologickou historii a je odvozeno z latiny. Znamená významný jedinečný přírodní zdroj a je používáno od 1. století. Použivání lázeňských pramenů je stejné, jaké bylo koncem 16. století a jaké je dnes celosvětově. Teprve v 18. století se začaly psát lékařské předpisy pro lázeňské procedury, a to nejprve ve spojení se zážitky, jako je zábava, kvalitní trávení volného času a procházky.
Poté, co se císař Petr Veliký podrobil v roce 1717 lázeňské kúře, staly se lázně Spa módním místem pro setkávání evropské aristokracie. Lázeňství ovlivnilo rozvoj města, které se přirozeně rozrůstalo kolem hlavního pramene a dále do krajiny a lesů.
Promenády propojující prameny nabízí výhledy na sousední kopce a jsou postaveny s důrazem na vztah mezi přírodou a pitnou kúrou. Tato terapeutická krajina je hojně využívána. Ochrana termálních pramenů má od konce 18. století významný vliv na vývoj krajiny a rozvoj města.

Spa mají všechny atributy autentického lázeňského města: četné prameny s pavilony, obklopené prostými a intimními zahradami, lázeňské ulice s termálními lázněmi, kasiny a místy setkávání, parky a zahradami, hotely a vilami a otevřenou terapeutickou lázeňskou krajinu.

Více informací

Bath (Anglie)

Město Bath místem určeným pro léčbu již více než dva tisíce let. Vznikly zde římské lázně, klášterní lazarety a středověké nemocnice. Poté, co v 16. století, proběhla reformace církve, byly lázně předány pod správu města a od 18. století dochází k pravidelným opravám a rekonstrukcím památek. Všeobecná nemocnice (1739) poskytovala pokročilé lékařské praktiky, diagnostickou medicínu a pomáhala s léčbou chudiny.

Městská rada propagovala Bath jako místo pro zábavu i léčení, a proto se zde brzy zaměřili na cestovní ruch. Přestavbou do nekolacistního stylu se Bath se vyvinulo do jednoho z nejelegantnějších evropských středisek. Mezi lety 1720 a 1790 zde vyrostly terasy, domy ve tvaru půlměsíce, kruhová a čtvercová náměstí, parky a zahrady.

Vznikla tu zajímavá místa včetně promenád, rekreačních areálů a sněmovních místností. Bath úmyslně přináší otevřenou krajinu přímo do centra města. Okolní krajina má také mimořádné kvality a poskytuje návštěvníkům vyžití v podobě procházek a projížďek. Bath se bylo centrem vzdělanosti, co by průsečík myšlenek a vývoje v přírodních filozofiích a vznikajících vědách. To pomohlo k šíření osvícenství a lékařských teorií a praxí. V současné době je zde patrná a ve vysoké míře zachovaná autentická historická struktura a přetrvávající kulturní tradice. Bath stále zůstává prosperujícím, překrásným a elegantním lázeňským místem.

Více informací

Vichy (Francie) 

Město Vichy, nazývané "Královna lázní", přispělo velkou měrou ke vzniku evropské lázeňské kultury 19. století, v níž Francie hrála přední roli.

Jsou to nejprestižnější a nejznámější francouzské lázně, lázeňské město, které sloužilo jako vzor ve Francii i jejích koloniích.

Leží na rovině u řeky Allier a kombinuje zásady pařížského urbanismu s lázeňskými promenádami uvnitř města. Napoleon III. podporoval výstavbu tohoto nového lázeňského města s parky a bulváry, této kosmopolitní "Malé Paříže" s velkými lázeňskými komplexy a pitnými halami, které jsou propojené s krytými promenádami, kasinem, divadlem, hotely a vilami.

Úspěch Vichy pokračoval i po těžkých časech 2. světové války a voda v lahvích - "reine des villes d´eaux" - byla i nadále dodávána ve velkém množství do celého světa. Stala se základem pro výrobu značkové kosmetiky a produktů péče o pokožku celého těla v laboratořích Vichy. Tato kosmetická značka zaujímá čelní místo v lékárnách na celém evropském kontinentu.

Více informací

Montecatini Terme (Itálie)

Tyto nejslavnější italské lázně, Montecatini Terme, se nachází v Toskánsku. Založil je arcivévoda Leopold I. Toskánský (Pietro Leopoldo), když začal koncem 18. století využívat prameny bohaté na síru. To vedlo k rozvoji městečka jako nové lázeňské destinace.
Původ lázní je datován od roku 1773, přesto zde na vás dýchne atmosféra počátku 20. století, kdy zažilo Montecatini Terme období největší prosperity a byla zde postavena většina lázeňských objektů, hotelů a vil, včetně lázní, kasina, divadla, kostelů a soukromých domů.
V centru města je rozsáhlý krajinný park s mnoha lázeňskými zařízeními. Mezi nejvýznamnější komplexy patří Terme Tettuccio, Terme Regina, Terme Torretta, Terme Tamerici a Terme Excelsior.
Zvláště typické jsou pro Montecatini Terme elegantní kolonády, z nichž většina byla dokončena v první polovině 20. století. Díky nim se městu říkalo „Italské Karlovy Vary". Montecatini Terme navštívilo mnoho slavných osobností, a to herci, spisovatelé, hudební skladatelé, umělci a členové královských rodin.

Více informací

Františkovy Lázně (Česká republika)

Vzhledem ke své velikosti a kvalitě dochovaných staveb, patří Františkovy Lázně (Franzensbad) mezi nejvýznamnější lázeňská města v Evropě. Město bylo založeno v roce 1793 na počest budoucího rakouského císaře Františka I. Rozhodujícím prvkem k založení města v dané lokalitě bylo množství minerálních pramenů.

I když byly Františkovy Lázně založeny v klasicistním období, představují neobvyklou urbanistickou koncepci. Město má čtvercový půdorys s paralelní sítí ulic a vyznačuje se vysokou koncentrací klasicistních, empírových domů a domů vystavěných v historizujícím slohu.

Soubor lázeňských budov je obklopen rozsáhlým parkem. Nad jednotlivými prameny jsou pak dále vystavěny klasicistní pavilony. Okolo parku se nachází nové město, plné lázeňských vil a domů, z nichž některé byly postaveny s důrazem na evangelické vyznání.