Tradice stará jako lázně. Od žehnání přešli ve Františkových Lázních až k velkým oslavám

12. květen 2021   Zpět

Již od poloviny 18. století přetrvává ve Františkových Lázních oblíbená tradice. Každoročně v květnu se tam koná žehnání františkolázeňských pramenů. Ty jsou pro lázně cennější než zlato, protože produkují na pohled obyčejnou, avšak prokazatelně léčivou sílu

Zvyk, který se v západočeském městě drží již několik století, za tu dobu mezi lidmi získal velkou oblibu. Letos se koná již po 228. Součástí celodenního programu slavnostního zahájení lázeňské sezony je nejen žehnání pramenů, ale také řada doprovodných akcí, které zaujmou celou rodinu. Loni byla akce s ohledem na pandemii covid-19 zrušena. Letošní oslavy již proběhnou, avšak v omezené formě s přihlédnutím k pandemickým opatřením v Česku. Akce je naplánována na sobotu 15. května.

Ačkoli kaple zanikla, žehnání přetrvalo

Toto datum je poměrně významné, neboť přesně před 271 lety, 15. května 1750, byla ve Františkových Lázních vysvěcena hrázděnákaple svatého Jana Nepomuckého. Kaple vznikla u tehdejší Chebské kyselky, která je od roku 1793 nazývána Františkův pramen, vedle plnírny lahví a tamního hostince. Kněz při příležitosti svěcení svatostánku žehnal nejen kapli, ale i blahodárné kyselce, která do Františkových Lázní lákala v průběhu let stále víc a víc lidí.

A od té doby žehnají místní i lázeňští hosté pramenům každý rok. Postupně se k tomuto aktu přidala i lidová zábava ve formě posvícení a naši předci nezapomínali ani na výročí kaple a při této příležitosti vždy uspořádali slavnost. „Tradice žehnání přetrvala i poté, co byl roku 1820 dokončen současný kostel Povýšení svatého Kříže a původní kaple odstraněna. Svěcení pramenů však nadále zůstalo spojeno se svatým Janem, patronem Čech, jehož svátek byl až do roku 1918 významným dnem pro celé Předlitavsko,“ říká ředitel františkolázeňského muzea Štěpán Karel Odstrčil. 

Budíček! Když se slaví, probouzí město orchestr

V 19. století pak akce spojené s každoročním svěcením pramenů nabyly ustálené formy a událost dostala podobu dnes známého slavnostního zahájení sezony. Osvědčil se i daný harmonogram dne, na jehož počátku dodnes nechybí tradiční „budíček“, kdy se na průvod městem vydává lázeňský orchestr, slavnostní mše a samozřejmě i vlastní žehnání pramenů za účasti všech místních spolků, předních osobností a významných návštěvníků města.

„Na lesku oslavám kupodivu neubrala ani válečná léta, během nichž se slavnosti účastnili četní vojáci rakousko-uherské armády dlící ve městě na léčení,“ upozorňuje ředitel františkolázeňského muzea Štěpán Karel Odstrčil, že ani během první světové války se město tradice nevzdalo

Zásadní změnu však přinesla druhá světová válka a následně i dlouhých čtyřicet let socialistického režimu, kdy nebylo církevní žehnání pramenů z ideologických důvodů možné. „Snad proto, že se tak dělo na úkor Františkových Lázní, rozhodl se zdejší farář a pozdější plzeňský biskup František Radkovský již koncem 80. let 20. století tradici obnovit. Na jeho odvážný počin pak bylo navázáno v nových poměrech na jaře roku 1990, kdy zdejším pramenům v sobotu 5. května požehnal tehdejší velmistr. Řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Ladislav Syrový,“ přibližuje historické dění Štěpán Karel Odstrčil.

Nastupuje on-line, připojit se půjde ke mši i žehnání

Ve Františkových Lázních letos již 228. lázeňskou sezonu zahájí, ač trochu jinak, než byli lidé zvyklí. Některé části programu budou dokonce on-line. Konkrétně dopolední mše svatá, která startuje v 9.30 hodin, a žehnání pramenů, aby i nadále navracely zdraví tamním hostům, které proběhne od 10.30 hodin u Františkova pramene a Dvorany Glauberových pramenů. Obě události bude možné sledovat živě na West Bohemia TV