Muzejní škatulata, aneb muzeum upravuje expozice

11. březen 2021   Zpět

Když muzejník řekne „přesuneme jen jeden exponát“ nevěřte mu, je to past! Aneb právě u nás probíhají muzejní škatulata a my přesouváme, posouváme, měříme, vyndáváme, zandáváme, přendáváme… A proto bychom Vám rádi prozradili, na jaké novinky se můžete v roce 2021 těšit.

Neplánované uzavření muzea nám poskytlo jedinečnou příležitost k realizaci dlouhodobě zvažovaných úprav dnes již zastaralých expozic, jež byly sestaveny před více než dvaceti lety. Naším záměrem je v expozicích zhodnotit nově nabyté poznatky z historie Františkových Lázní, pokročilou znalost sbírek a v neposlední řadě také zkušenosti s muzejním výstavnictvím. Přestože úpravy nemohou být spojeny s výraznými finančními výdaji, nové pojetí expozice poskytne návštěvníkům přehledné informace z dějin Františkových Lázní, a především možnost vnímat vystavené předměty v rámci konkrétního historického příběhu.

Pokud jste někdy navštívili zdejší muzeum, možná si vzpomenete, že v expozici stojí jakýsi prastarý rotoped. Přestože většinu návštěvníků takový předmět zaujme, neměli dosud možnost se o něm více dozvědět. Na pozadí historických snímků a dokumentů však nyní tento unikátní „velotrab“, rotoped kombinující jízdu na koni a na kole zároveň, bude vyprávět příběh modernizačních snah o rozvoj balneologických metod v době okolo roku 1900.

Nejvýraznější změnou prošla expozice v prvním patře muzea. Zde byl po téměř sto letech obnoven tzv. „Pontiniho pokoj“ prezentující odkaz významného františkolázeňského umělce Fritze Pontiniho. Když totiž v březnu 1927 zemřel malířův otec, významný a bohatý občan města, Hans Pontini, odkázal téměř celý svůj majetek ve prospěch obce. Ve své závěti pamatoval na četné spolky a nadace stejně jako na samotné město, jemuž odkázal desetinu dědictví. Kromě finančních prostředků město obdrželo také rozsáhlou knihovnu, cenou sbírku biedermeierovského nábytku a kompletní pozůstalost akademického malíře Fritze Pontiniho, tragicky zesnulého roku 1912. Roku 1928 pak město na jeho počest zřídilo „Pontiniho pokoj“, ve kterém byla vystavena nejvýznamnější malířova díla. A jelikož v roce 2022 uplyne 110 let od jeho úmrtí, hodláme na příští rok přichystat také patřičný doprovodný program.

„Díky“ uzavření muzea bylo rovněž možné z expozice na několik měsíců odebrat snad vůbec nejoblíbenější exponát – chlapce s rybou z díla Johanna Adolfa Mayerla, a sice za účelem jeho kompletního zrestaurování. Výsledek tohoto náročného odborného zákroku bude veřejnosti představen spolu s novou částí expozice věnované sochaři Mayerlovi 14. května v souvislosti se zahájením lázeňské sezóny. Vernisáž s mottem „Ukaž barvu, Frantíku!“ začne v 19:00.

Jako každý rok samozřejmě nebudou chybět ani krátkodobé výstavy. Až do 15. května 2021 bude možno navštívit výstavu „Úspěšné hledání identity – Odkaz Toniho Diessla Františkovým Lázním“, kterou zprostředkovává také krátký dokumentární film dostupný na webu muzea. Poté co bude tato výstava v rámci přeshraniční spolupráce zapůjčena do Wunsiedelu (od 5. 6. ve Fichtelgebirgsmuseum), představíme veřejnosti výstavu o významné návštěvnici Františkových Lázní, Marii Ebner z Eschenbachu. Vernisáž výstavy je plánována jako součást Noci muzeí v pátek 28. 5. 2021.

zdroj: Městské muzeum Františkovy Lázně