Zámeček

Dříve druhá františkolázeňská rozhledna ležící na východním okraji města. Původně nesla název „Dankwarte“, což by se dalo volně přeložit jako „děkovná vyhlídka“. V letech první světové války ji postavil městský okrašlovací spolek. Vyhlídková věž byla postavena na památku zesnulého starosty Františkových Lázní a dlouholetého předsedy městského okrašlovacího spolku Gustava Wiedermanna.


Objekt, slavnostně zpřístupněný 16. dubna 1916, plnil několik funkcí. V přízemí se nalézala skromná restaurace, v patře bydlel hlídač, který se zároveň staral o údržbu parku a umožňoval přístup na vyhlídkovou věž. Okolí bylo tehdy holé, takže z rozhledny bylo možné spatřit Cheb, za ním Dyleň a Zelený vrch s  Bismarckovou rozhlednou, dále výběžky smrčin a Krušných hor i vršky Slavkovského lesa.

Takový rozhled patří dávno minulosti. Vyhlídku dnes přerůstají mnohem vyšší stromy a jen málokterý z návštěvníků nynější stylové kavárny tuší, jaký býval její původní účel. Zámeček je umístěn v chráněném lázeňském lesoparku „Sady míru“. V jeho nedalekém sousedství naleznete dva oblíbené pomníky. Od roku 1975 je „Zámeček“ po částečné rekonstrukci a přístavbě plně přizpůsoben gastronomii.