Společenský dům - Ingo Casino

Společenský dům patří neodmyslitelně k Františkovým Lázním. U malých venkovských lázní měl plnit funkci společenského centra, kde se všichni lázeňští hosté sejdou u společné tabule při obědě a večeři, naplní svůj volný čas u kulečníku nebo se uvolní při tanci na četných bálech a tancovačkách.

Klasicistní stavbu velkého sálu a hlavní budovy navrhl stavitel nově zakládaných lázní Ing. Rothhesel z Brandýsa nad Labem. Sál svým leskem, jak uvádí současníci, předčil všechny podobné stavby okolních lázní.

V okamžiku, kdy se Františkovy Lázně staly městem, se potřeba důstojné prezentace zvýšila a rada proto rozhodla o stavbě nového velkolepě pojatého společenského sálu. V duchu doby navrhl františkolázeňský stavitel Gustav Wiedermann reprezentativní novorenesanční stavbu s prostorným interiérem a propojil jí s oběma staršími budovami. Stavba byla dokončena v roce 1877.

Sál je od svého počátku využíván jako místo ke konání kongresů, pořádají se zde plesy a probíhají významné společenské události.