Meteorologický sloup

Vznik meteorologického sloupu ve Františkových Lázních se datuje  na 15. květen roku 1882, kdy byl předán veřejnosti. Zasloužil se tehdy o to místní „Zkrášlovací spolek ve Františkových Lázních“, který nedlouho před tímto datem vznikl, a stavba meteorologického sloupu byla jedna z jeho prvních realizovaných akcí. Sloup byl původně postaven na jiném místě, asi 50 metrů jihozápadně od stávajícího místa mezi objekty č.p.16 a dnešním objektem Plynových lázní. Na počátku 20 století před výstavbou lázeňské kolonády bylo rozhodnuto, že meteorologický sloup bude přemístěn na dnešní místo.

Meteorologický sloup byl v době svého vzniku významným veřejným informačním místem pro lázeňské hosty a ostatní veřejnost. Naměřené a prezentované klimatologické údaje na tomto sloupu vypovídaly o momentálním klimatu v lázních, které bylo důležité i z hlediska léčebných procedur lázeňských hostů. Takovým příkladem může být vliv barometrického tlaku na přirozeně vyvěrající kysličník uhličitý, jeden z přírodních léčivých zdrojů ve Františkových Lázních.

Na konci roku 2007 se zrodil nápad tento meteorologický sloup obnovit a vrátit mu původní účel a význam. Vedle tohoto záměru šlo v neposlední řadě také o záchranu hodnotného architektonického prvku, který dotváří lázeňské parky, které byly založeny v době vzniku města a jsou součástí městské památkové rezervace Františkovy Lázně.

Vlastní práce na obnově probíhaly od srpna  do listopadu roku 2008. Město Františkovy Lázně jako vlastník sloupu realizovalo obnovu z prostředků rozpočtu města za přispění dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a za přispění Karlovarského kraje.