Zakladatel Lázní - doktor Bernard Adler

S doktorem Adlerem se setkáváme poprvé v roce 1778, kdy žádal chebskou městskou radu o stipendium a potvrzení, že byl zavržen od svých rodičů a příbuzných za přestup z pražského dominikánského konventu na studium medicíny do Vídně.

Po svém návratu ze studií se stal městským lékařem v Chebu a začal se věnovat zanedbané Slatinné kyselce, dnešnímu Františkovu prameni. V okamžiku, kdy z hygienických důvodů uzavřel mříží pavilon nad pramenem a svedl kyselku do záchytné – nabírací jímky, narazil na odpor chebských nosiček minerální vody. Ty se vzbouřily, zdemolovaly pavilon a dokonce napadly Adlera na ulici a pokřikovaly na něj „zloději chleba“.

Protože městská rada situaci neřešila, odjel Adler do Prahy, kde právě probíhala korunovace Leopolda II. na českého krále a požádal císaře, aby vzal pramen do své ochrany. Císař mu vyhověl a odeslal do Chebu vyšetřovací komisi, která dala přímý podnět k založení lázní. Doktor Adler je tak považován za zakladatele Františkových Lázní.

 

Lázeňství v minulosti a současnosti 

Skutečné dějiny Františkových Lázní začínají daleko před jejich založením. Již ve středověku donášely nosičky vody Františkův pramen do blízkého Chebu, kde se pil jako stolní voda.Později objevili lékaři jeho léčebné účinky a pramen se stal nejvyhledávanějším léčivem v Evropě. V té době bylo onemocnění člověka vnímáno jako celkové zaplavení těla jedovatými šťávami. Ty bylo nutné podle lékařů z těla odvést pouštěním žilou nebo vyplavením minerálními vodami s obsahem solí a síry, které škodliviny na sebe vážou. Pitné kúry s korzem u pramene a vyplavovací koupele tak stály u zrodu lázní a jejich zlatého věku. Františkův pramen byl v tomto duchu využíván pro léčení téměř všech nemocí, zejména ženské neplodnosti. Velmi záhy se ve Františkových Lázních začaly také prosazovat slatinné koupele v místní velmi kvalitní sírnoželezité slatině a koupele v přírodním vývěru kysličníku uhličitého.

Současná balneologická léčba je postavena na tradičních, vědecky ověřených léčebných metodách. Ve Františkových Lázních se léčí nemoci srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologická onemocnění včetně neplodnosti. Léčba přírodními zdroji zahrnuje slatinné koupele, slatinné zábaly, plynové uhličité koupele, plynové injekce a uhličité koupele.

Stejně jako v minulosti svým způsobem léčí také samotné prostředí Františkových Lázní - cesty kamkoliv vedou parkem, architektura je ověšena květinami, všude Vás provází klid a pohoda v jiné časové dimenzi.