Educational events

Date and place

  • organizer:Ing. Tomáš Purma, DiS
  • date:23. June
  • time:15:00 - 16:30
  • place:Městské sady, Jezdecká socha Františka I., Františkovy Lázně
  • admission:50 Kč

Other dates

  • 23.06.
  • 30.06.

Photo

Map