Educational events

Date and place

  • organizer:Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně
  • date:14. February
  • time:15:30 - 17:00
  • place:Chrám sv. Olgy, Zahradní 6, Františkovy Lázně
  • admission:vstupné dobrovolné, doporučujeme drobný příspěvek 30 Kč na údržbu chrámu

Map