Educational events

Date and place

  • organizer:Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně
  • place:Chrám sv. Olgy, Zahradní 6, Františkovy Lázně
  • admission:vstupné dobrovolné, doporučujeme drobný příspěvek 30 Kč na údržbu chrámu

Map