Educational events

Date and place

  • organizer:Městská knihovna Františkovy Lázně
  • date: 2. October - 9. October
  • place:Městská knihovna , Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně
  • admission:Zdarma

Map