Educational events

Date and place

  • organizer:Městské muzeum Františkovy Lázně, Muzeum Cheb
  • place:Národní přírodní rezervace Soos, Kateřiny 39, Skalná

Map