Educational events

Date and place

  • organizer:Městské muzeum Františkovy Lázně
  • date:27. July
  • time:17:30
  • place:Muzeum Františkovy Lázně, Dlouhá 194/4, Františkovy Lázně
  • admission:50 Kč

Map