ÚvodZajímavá místaPoznejte Komorní hůrku

Poznejte Komorní hůrku přírodní zajímavosti, top 20

Adresa

Komorní Dvůr
Cheb
350 02


Fotografie

Popis

Komorní hůrka je kopec, který není na první pohled významný ani svou výškou ani svým tvarem. Když pojedete autem od Chebu směrem k Pomezí, možná si ho ani nevšimnete, natož aby vás napadlo, že ten lesnatý pahorek je vlastně sopka a byly doby, kdy její jméno znali geologové z celého světa.

Tato národní přírodní památka je součástí Geoparku Egeria, části Česko-bavorského geoparku. Jedná se o jednu z nejmladších čtvrtohorních sopek na území ČR – zalesněný kopec (sypaný kužel) tvořený vulkanickým materiálem. V jeho odlesněné východní části je opuštěný jámový lom, štola a skalní výchozy.

Historie 

Na konci 18. a na začátku 19. století ještě geologové zcela nevěděli, jak vlastně horniny vznikají. Byli rozděleni ve dva tábory - neptunisty a plutonisty.
Neptunisté soudili, že horniny vznikají usazováním ve vodním prostředí, a že tedy i Komorní hůrka má svůj původ v uhelných slojích, které později vyhořely.
Plutonisté naopak zastávali názor, že je sopečného původu. Komorní hůrku v té době navštívili a studovali přední světoví odborníci. O její průzkum se zasloužil také německý básník Johann Wolfgang Goethe. Několikrát navštívil Komorní Hůrku, účastnil se sporu o jejím původu a navrhl prokopat kopec a získat tak odpověď na otázku vzniku hornin sopečnou činností. Ve svahu nad štolou vystupuje čedičová skalka, na níž je neznámým umělcem vytesán reliéf hlavy J. W. Goetha s nápisem „Goethe dem Erforscher des Kammerbühls – 1808, 1820, 1822 - (Goethovi, zkoumateli Komorní Hůrky), připomínající, že v těchto letech básník navštívil Komorní Hůrku.

Tam, kde nebylo možno zjistit vše pozorováním z povrchu, zbývalo jediné - podívat se pod sopku. Proto v letech 1834 - 1837 nechal Kašpar hr. Šternberk do úbočí Komorní hůrky razit štolu. Ústí štoly je opatřeno žulovým portálem s nápisem „Den Naturfreunden gewidmet v. G. K. Sternberg, MDCCCXXXVII“ (přátelům přírody věnováno hrabětem G. K. Sternbergem, 1837). Památník připomíná, že toto důlní dílo bylo raženo pouze pro vědecké účely.

Do nitra sopky by se návštěvníci mohli dostat již během roku 2021, kdy by měla být otevřena pro veřejnost

Naučná stezka 

Naučná stezka je dlouhá cca 600 metrů a lze ji nastoupit ze dvou směrů. První možnost je na konci obce u silnice vedoucí do Klestu. V opačném směru se lze na stezku vydat na konci obce od silnice vedoucí směrem do Slatiny.

K lepšímu pochopení informací uvedených na naučných cedulích však doporučujeme využít první možnosti. V tomto śměru stezka nejprve stoupá lesem až téměř na vrchol Komorní hůrky a pak se svažuje k východu směrem k těžební jámě. Tuto   obchází po obvodu a dále pokračuje k východu až na silnici. 

Stezka je nezpěvněná a není vhodná pro kočárky nebo kola.   Možnosti parkování v místě jsou omezené.    

Mapa