ÚvodZajímavá místaPomník císaře Františka I.

Pomník císaře Františka I. pomníky a památníky


Fotografie

Popis

Na Isabelině promenádě je kunsthistoricky nejcennějším dílem, které lze ve městě obdivovat. Tento originální odlitek posledního mistrovského díla mnichovského sochaře Ludwiga von Schwanthalera roku 1853 věnoval hrabě Joachim Münch-Bellinghausen. Socha, která původně zdobila severní konec Císařské ulice, dnešní Národní, byla roku 1925 z politických důvodů odstraněna a teprve roku 1993 umístěna na současné místo.

Socha představuje prostovlasého císaře ve slavnostní uniformě polního maršála s Řádem zlatého rouna na krku. Přes ramena má přehozený bohatě řasený plášť, splývající až na paty. V pravici svírá listinu s nápisem „Franzensbad / MDCCLXXXXIII.", odkazujícím na dvorský dekret z 27. dubna 1793, jímž byla schválena výstavba veřejných i privátních budov v novém lázeňském místě. Datum vydání dekretu je považováno za datum založení lázní, které také na počest císaře obdržely jméno Kaiser Franzensbad (Lázně císaře Františka). U nohou panovníka je ztvárněn pařez s dubovou ratolestí, symbolizující patrně zánik Svaté říše římské národa německého a vznik císařství rakouského, tedy událost, která se odehrála v době jeho panování.

Původní nedochovaný nápis na soklu: „FRANCISCO. I. / AUSTR. IMP. / GRATUS CIVIS. / JOACH. COMES. / A MÜNCH-BELINGHAUSEN. / POST. MDCCCLIII." Novodobý nápis na soklu: „FRANCISCVS I." Nápis na dekretu: „Franzensbad / MDCCLXXXXIII.". Signováno vpravo na základně: „L. v. SCHWANTHALER / inv. et mod. / F. v. MILLER fudit. / MÜNCHEN 1853."

Mapa