Cesta autem do Františových Lázních

Do Františkových Lázní dojedete pohodlně
po dálnicích a silnicích I. třídy. V okolí se 
nachází hned několik parkoviští.

Parkování ve Františkových Lázních

Ve Františkových Lázních je možné využít krátkodobého i dlouhodobého automatizovaného parkování, a to na parkovišti jih a parkovišti sever.  Další placené parkoviště je u  Akvaparku Aquaforum.  Zaparkovat je možné na vyhrazených  zpoplatněných parkovacích místech, kde jsou parkovací automaty. Pozor ovšem na místa vyhrazená pro rezidenční stání, zde je možno zaparkovat na 15 minut. Je nutné mít parkovací hodiny za sklem. Většina lázeňských hotelů  nabízí pro své lázeňské hosty možnost parkovat přímo u hotelu.  Mnohdy se jedná o zpoplatněnou službu.  Doporučujeme informovat se o možnosti parkování a rezervace parkovacího místa vždy s hotelovou recepcí předem.

VJEZD DO LÁZEŇSKÉ ZÓNY

Povolení vjezdu do lázeňské zóny je po uhrazení poplatku v automatu na křižovatce ulice Boženy Němcové a Dr. Pohoreckého ( v blízkosti divadla Boženy Němcové). (“Zóna, kde platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo vozidla se zaplaceným místním poplatkem a zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště.“) 

Tato zóna je vymezena ulicemi:
Dr. Pohoreckého, Boženy Němcové, Jiráskova, Národní třída, Husova, Poštovní, částí ulice Ruská

Součástí tohoto místa je i pěší zóna, která je vyznačena příslušnými dopravními značkami s možností zásobování od 6:00 do 9:30 hodin.

Sazby poplatků

Sazby poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do výše uvedeného území.

 • za vozidlo a den 50,-Kč
 • za vozidlo a týden 200,-Kč
 • za vozidlo a měsíc 850,-Kč
 • za vozidlo a rok 8.500,-Kč

Správu poplatku vykonává Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí a ve věcech poplatků postupuje dle ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění  pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Provoz vozidel

Provoz vozidel ve vybraném místě je přípustný jen s povolením Městského úřadu, které musí být umístěno na okraji čelního skla na straně řidiče.

Povolení k vjezdu s motorovým vozidlem – se nevztahuje na vozidla:

 • §  s absolutním právem jízdy a vozidla jimi doprovázená

 • §  s právem přednosti jízdy a vozidla jimi doprovázená

 • §  pro dopravu zdravotně postižených opatřených dopravní značkou 01, 02 pokud se jimi tyto osoby přepravují.

 • §  vozidla v majetku Františkolázeňské výtopny

Doprava autem 

Do Františkových Lázní dojedete pohodlně po dálnicích a silnicích I. třídy.

Směr od Karlových Varů
Z Karlových Varů dojedete téměř až do Františkových Lázní po dálnici D6 (Praha - Karlovy Vary - Cheb). Úsek dálnice z Karlových Varů do Chebu není prozatím pro osobní automobily zpoplatněn (nepotřebujete dálniční známku).

Směr od Plzně
Cestou z Plzně využijeme dálnici D5 (Praha – Plzeň – Rozvadov). Dálnici opustíme na dálničním sjezdu č. 128. Po silnici č. 21 pokračujeme dále směrem Planá u Mariánských Lázní, Chodová Planá, Cheb.

Hraniční přechody s Německem 

Waldsassen (okr. Tirschenreuth, Bayern) /  Cheb – Svatý Kříž   
Vzdálenost Waldsassen-  Františkovy Lázně 16,2 km, silnice  B299, 214, 21330

Schirnding ( okr.Wunsiedel, Bayern) / Cheb- Pomezí 
Vzdálenost Schirnding – Františkovy Lázně 13,9 km, silnice E48, 21330

Schönberg (okr.Vogtland, Sachsen)/ Vojtanov 
Vzdálenost Schönberg – Františkovy Lázně 8,9 km, silnice B92, 21 

Selb (okr.Wunsiedel, Bayern)/ Aš  
Vzdálenost Selb- Františkovy Lázně 25,4 km, silnice 64, 21

Parkovací automaty

Po-Ne 8:00-20:00 ulice Anglická, ulice Ruská , ulice Školní, ulice ČSA 

Ceny placeného stání 

 • každá započatá hodina 30 Kč,
 • celodenní 300 Kč 

Parkování na místě rezidentního stání

(sledujte pečlivě značení) 

místa rezidentního stání, na kterých smíte stát maximálně 15 minut (parkovací hodiny za čelním sklem automobilu jsou nutností). Způsob parkování ve městě je pečlivě kontrolován františkolázeňskou městskou policií a hříšníkům hrozí za špatné parkování pokuta.

Městská policie

Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně

T: +420 354 479 241 (telefon na služebnu)

T: +420  602 136 315 (telefon na hlídku)

E: Policiem@mufrlazne.cz

Parkoviště jih 

se nachází v blízkosti hotelu Bohemia. 

Klostermannova ul., 351 01 Františkovy Lázně

T: +420 604 790 007, +420 604 616 171

E: parkovistefrant@seznam.cz

W: www.parkingfl.cz

Možnost denního tak i dlouhodobého parkování.  K dispozici je kamerový systém, automatická obsluha a kasa. Platba je možná jak v Kč tak v EUR a to kartou i bezkontaktně.  

Cenově zvýhodněno je dlouhodobé parkování jehož rezervaci je možno provést emailem nebo online. 

Automatická závora je přizpůsobena až výšce autobusu.  Parkovné vozidla do délky 3 m je stejné jako za osobní automobil. Cena za první parkovací den je 150,- CZK – za každý další den je pak cena snížená (kompletní aktuální ceník naleznete zde.

Parkoviště Aquaforum 

5. května 19, 351 01 Františkovy Lázně

T: +420 354 206 500

E: aquaforum@frantiskovylazne.cz

Návštěvníci Aquafora mají po předložení platné části parkovacího lístku nárok na slevu ze vstupného odpovídající délce pobytu, max. však ve výši 100,- Kč. 

Parkoviště není střežené

Poplatek:

 • 1 hodina = 20,- Kč,
 • každá další započatá hodina = 20,- Kč,
 • minimální poplatek = 20,- Kč

Parkoviště sever

je v blízkosti vlakového nádrží. 

Nádražní stezka 1, 351 01 Františkovy Lázně

T: +420 737 558 449

E: uzelik@email.cz

Parkoviště je otevřeno 24 hodin a nabízí možnost pronájmu garáže nebo parkovací plochy. 

Jsou poskytovány slevy na parkovném v závislosti na požadované délce parkování.

Odkaz na mapku:zde.