Přehradní nádrž Jesenice

Údolní nádrž na řece Odravě vybudovaná v letech 1957-61 pro zajištění užitkové vody v průmyslových oblastech Sokolovska a Chomutovska a jako ochrana před povodněmi.

Zemní sypaná hráz je dlouhá 792 m a vysoká 22 m. Vodní plocha měří 745 ha a hloubky je až 18 m. Přehrada je využívána k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybaření.

Vzdálenost od centra: 11.8 km