ÚvodKultura a zábavaKOUZLO LIDSKÉHO HLASU S LEGENDÁRNÍM SOUBOREM LINHA SINGERS

KOUZLO LIDSKÉHO HLASU S LEGENDÁRNÍM SOUBOREM LINHA SINGERS Koncerty

Datum a místo

  • pořadatel:Spa Resort Pawlik Aquaforum
  • místo:Císařské lázně, Františkovy Lázně
  • vstupné:300 Kč,100 Kč pro hosty hotelu Pawlik, Luisa, Jesenius, Belvedere, Dr. Adler, Metropol, Tři Lilie

Popis

legendární vokálně instrumentální soubor Linha Sinegrs, který v letošním roce oslavil 61 let od založení.

Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především promyšlenou kombinací různých pěveckých technik, odvozených z hudby vážné, lidové, šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou také plně uplatnit přirozené vlastnosti svého hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. To vše za předpokladu, že také přesně intonují, cítí rytmus a navzájem spolupracují na úrovni, připomínající kázeň hráčů smyčcových kvartet.

Výsledný projev celého souboru je ještě umocněn citlivým použitím zvukové techniky, která tak dotváří konečnou podobu nového žánru, pohybujícího se na rozhraní hudby vážné a populární.

Soubor LS má ve svém kmenovém repertoáru cca 200 skladeb autorů českých i světových. Jde vesměs o vokální transkripce instrumentálních děl autorů významných a obecně známých. Vedle nich však soubor popularizuje i díla získaná rekonstrukcí a úpravami rukopisů, uložených a zapomenutých často po celá staletí v různých archivech či soukromých sbírkách.

Kmenový repertoár LS obsahuje také řadu tanců a lidových písní různých národů. Jejich úpravy i způsob interpretace respektují nejen hudební řeč souboru, ale také charakteristické znaky lidové hudební kultury místa i času jejich vzniku.

Nejcennější částí kmenového repertoáru LS jsou však skladby významných českých soudobých autorů. Nejde už pouze o transkripce starších kompozic, ale o nová originální díla, v nichž je osobitý reprodukční styl LS rozvíjen s neopakovatelnou fantazií jednotlivých tvůrců. Ti vedle krátkých jednovětých skladeb komponují také díla cyklická či hudebně dramatická. Většina z nich je instrumentována pouze pro obsazení LS, ale nechybí ani partitury předpokládající spolupráci LS s komorním orchestrem, či díla symfonická, kde vedle plného obsazení symf. orchestru jsou exponováni zpěváci souboru jako sólová koncertantní skupina.

Hotelové recepce lázeňských hotelů 
IMPERIAL, PAWLIK, BELVEDERE, Dr. ADLER, METROPOL

Rezervace na tel. 0042 737 281 039

Mapa