Historické památky Chebu

Cheb byl ve středověku znám svým bohatým patriciátem, který ovládal celé Chebsko a vytvářel zde model italského městského státu. Zruční chebští řemeslníci vyváželi své výrobky do celého světa. Tato atmosféra středověkého Chebu se zachovala dodnes – na původním půdorysu města s úzkými uličkami najdete řadu památek, měšťanských domů i vyhledávaný Špalíček -  soubor jedenácti kupeckých domů na chebském náměstí.

Nejnavštěvovanější chebskou památkou je císařská falc s torzem románského paláce, černou věží a jedinečnou hradní kaplí. Mezi nejznámější gotické stavby patří farní kostel sv. Mikuláše a Alžběty s původními románskými věžemi staré baziliky a minoritský klášter s křížovou chodbou ze 14. století. Stejné množství památek zde najdete také z období renesance a baroka. Dientzenhoferův kostel sv. Kláry patří ke skvostům barokní architektury  zajímavá je Alliprandiho radnice, řada měšťanských domů má po přestavbě nádherné barokní a rokokové fasády.

Celé historické jádro je městskou památkovou rezervací. Milovníkům historie připomínáme, že v Chebu byl vroce 1634 zavražděn Valdštejn a narodili se zde slavný barkoní architekt Baltasar Neumann a známý průmyslník Emil Škoda.

 

Oficiální stránky města: zde

Vzdálenost od centra: 6.1 km
cheb3.jpg