Revitalizace františkolázeňských parků

14. duben 2021   Zpět

Františkovy Lázně jsou velmi cenným příkladem klasicistního lázeňského města dotvářeného v období historizujících slohů. Z urbanistického, architektonického i památkového hlediska se jedná o unikátní rozsáhlé parky, které jsou ve své podstatě lázeňskou terapeutickou krajinou s léčivými prameny. Tohoto cenného bohatství je třeba nejen si velmi vážit a být za ně vděční, ale také o ně pečovat, protože se jedná o přírodní unikát.

Protože i stromy a keře mají svůj životní cyklus, je třeba o ně nejen pečovat, ale v případě, kdy již mohou ohrozit lidské životy, je nutné se s nimi důstojně rozloučit, a nahradit je novými jedinci, kteří převezmou jejich dosavadní úkol, kterým je tvorba unikátní léčivé krajina uprostřed Evropy.

Z tohoto důvodu město zpracovalo projekt a požádalo Ministerstvo životního prostředí o finanční prostředky na řešení situace, kdy je naléhavě třeba kultivovat zeleň v našich Františkových Lázních.

Nejdříve byli přizvání erudovaní odborníci, kteří provedli průzkum a vybrali ty stromy a keře, které jsou ve velmi špatném zdravotním a pěstebním stavu - ty je bohužel nutné pokácet. Tento proces prošel přísným schvalovacím řízením.

Poté byli přizváni ke spolupráci krajinní architekti, zástupci památkové péče a pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny, aby společnými silami vytvořili takový projekt, který nejen zachová současnou unikátní podobu našich lázeňských parků, ale navíc jí bude kultivovat a rozvíjet tak, aby plnila i v dalších letech a dalším generacím svou léčivou funkci.

Co byste měli o tomto projektu vědět:

 1. Veškeré ošetření korun stromů a kácení proběhne v době, kdy nehnízdí ptáci.
 2. Ošetřením stávajících stromů dojde k dlouhodobému zajištění jejich zdraví, zachování a zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti. Tímto jim bude prodloužen jejich životní cyklus. Tím dojde také využití z hlediska zde se vyskytujících živočichů – ptáci, veverky, netopýři atd.
 3. Pro tyto živočichy jsou vyrobené speciální budky, které jim budou sloužit jako útočiště do té doby, dokud budou "rušeni" výše jmenovanými aktivitami. V našich parcích se vyskytuje  6-7 druhů netopýrů, veverky obecné a kavky obecné.
 4. Také budou ponechány části pokácených kmenů a velkých větví v místě zásahu, které umožní využití mrtvého dřeva různými saproxylofágními (druh vázaný na mrtvé a odumírající dřevo) živočichy a houbami.
 5. Projekt je realizován v 17 lokalitách Františkových Lázní
 6. Celkem bude vykáceno 146 kusů stromů, a to výhradně z důvodů zdravotních.
 7. Celkem bude vysazeno:
 • 337 ks listnatých stromů,
 • 134 ks jehličnatých stromů,
 •    2 ks stromů do zpevněných ploch,
 •   45 ks solitérních keřů,
 • 542 m2 zapojených skupin keřů,
 • 547 běžných metrů živých plotů,
 • 272 m2 půdopokryvných rostlin,
 •    5 ks popínavých rostlin,
 •  135 m2 trvalek,
 • 22 705 cibulovin a
 • 28 840 m2 nového trávníku.

Celý projekt bude stát 35 093 428,88 Kč včetně DPH, z toho se podařilo získat dotaci ve výši 85%. Dokončen bude do konce roku 2022.

Tento projekt nerealizujeme pouze z výše uvedených důvodů, ale snažíme se také reagovat na stále větší vliv klimatických změn na naše každodenní životy. Jsme přesvědčeni, že projekt, který zlepší životní prostředí jak nás občanů Františkových Lázní, tak návštěvníků, kteří se k nám již dlouhá léta jezdí uzdravovat, má smysl a stojí za to se za něj postavit.