Provoz lázeňských zařízení od 1. 3. 2021

27. únor 2021   Zpět

Po zpřísnění vládních opatřeních vyhlášených dne 26. 2. 2021 je od 1. 3. omezen provoz lázeňských zařízení.

Po zpřísnění vládních krizových opatření, která nabývají účinnosti od 1. 3. 2021, může být v lázeňských zařízeních poskytována pouze léčba plně nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění - tj. komplexní nebo příspěvková lázeňská péče (KLP i PLP).


Všechny samoplátecké pobyty jsou tímto vládním nařízením zakázány. Samoplátecké pobyty zahájené před 1. 3. 2021 mohou být dokončeny.