Lázně se otevírají samoplátcům

11. květen 2021   Zpět

S postupným uvolňováním restrikcí, spojených s bojem proti nemoci COVID 19, se dostává i na lázně. Nově mohou do lázní všichni samoplátci, pokud splní stanovené podmínky.

Komu může být tedy lázeňská péče poskytnuta? 

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči může být poskytnuta jen pacientovi, který je občanem České republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáže, že:

  • který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • je očkovaný pro onemocnění COVID 19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů (je vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR).
  • který absolvoval nejdéle před 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a poté bude ve frekvenci minimálně jednou za 7 dní preventivně vyšetřen antigenním testem. 
  • který absolvoval nejdéle před 48 hodin přede dnem nástupu POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a poté bude ve frekvenci minimálně jednou za 7 dní preventivně vyšetřen antigenním testem. 
     

Nabídka post covidových balíčků                                                    Katalog poskytovatelů lázeňské péče 

Kdy se dostane na wellness pobyty, hotely a penziony? 

Tyto služby budou obnoveny v balíčku 4, který může být realizován nejméně jeden týden po realizaci třetího balíčku a počet nově nakažených musí trvale klesnout pod 75 na 100 tisíc obyvatel týdně. V tu chvíli se otevřou zahrádky restaurací a i hotely a penziony s omezením kapacity. Prozatím to vypadá, že by se tak mělo stát 24. 5. 2021.